Reachem | Vårt miljöarbete
261
page-template-default,page,page-id-261,page-child,parent-pageid-247,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kongresser & Konferenser

Deltagaradministration

Kongresservice/PCO

Roadshow & Produktlanseringar

Social Event & Kick-off

Marketing on Demand

Hotellbokningsservice

Vårt miljöarbete

Klimatsmarta möten
Reachem eftersträvar att leverera så miljöanpassade alternativ som möjligt för sina kunder och kan erbjuda Kunden följande tjänster för att minska förbrukningen av naturresurser.

Grönt Möte
Reachem AB är en klimatneutral Kongress & Konferensbyrå och vi är certifierade genom South Pole, en purpose for profit konsultbyrå.

Handlingsprogrammet Verifierat klimatarbete syftar till att hjälpa företag och organisationer att anordna hållbara arrangemang, med främsta ändamål att minska arrangemangens klimatpåverkan. Arrangören ser systematiskt över poster såsom energianvändning, transporter och resor samt inköp av material och livsmedel.

Klimatneutralt arrangemang
Vi kan också erbjuda ett helt klimatneutralt arrangemang.
Handlingsprogrammet Klimatneutralt arrangemang syftar till att hjälpa företag och organisationer att anordna hållbara arrangemang, med främsta ändamål att minska arrangemangens klimatpåverkan.

Arrangören ser systematiskt över poster såsom energianvändning, transporter och resor samt inköp av material och livsmedel men tar även ansvar för de utsläpp som, trots ett ambitiöst klimatarbete, kvarstår. Kvarvarande utsläpp kompenseras via internationella klimatprojekt certifierade av FN.

Medlem i Klimatsmart
Här samlas alla företag som själva eller i samarbete med konsulter har gjort ett arbete för att mäta, minska och slutligen klimatkompensera sin klimatpåverkan. Klimatsmart kräver att företagen gör en löpande redovisning av sitt arbete.

Utöver att vara en allmän beteckning för företag som netto har en neutral klimatpåverkan är ”klimatneutral” också ett registrerat varumärke som ägs av konsultföretaget South Pole, som är en av pionjärerna inom området.

Medlem i Stockholms Klimatpakt
Som ett led i miljöarbetet har Stockholm Stad tagit initiativ till Stockholms stads Klimatpakt, som är ett unikt samarbete mellan staden och näringslivet. Syftet med Klimatpakten är att erbjuda en arena för företag att lyfta fram goda exempel och nya spännande lösningar för minskad klimatpåverkan.

Staden och de medverkande företagen kommer årligen att utvärdera insatserna och presentera resultaten av det arbete som bedrivs inom ramen för Klimatpakten.